Theatre Details/Showtimes

view trailer
Dragon

Dragon (R)

RUN TIME
98 min

MPAA RATING
(R), for violence

GENRE
Action/Adventure

STARRING
Kara Hui, Wu Jiang, Takeshi Kaneshiro, Yu Kang, Xiao Ran Li, Wei Tang, Kenji Tanigaki, Yu Wang, Hua Yan, Donnie Yen, Tang Wei

 

Showtimes for

Share this PageEmail      Print this PagePrint

Back To Top

FOLLOW US ON:Follow us on twitter. Follow us on facebook. Follow us on YouTube.